بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه بررسی تأثیر سیستم مدیریت مشارکتی بر ارتقای سرمایه فکری سازمان
پایان نامه بررسی تأثیر سیستم مدیریت مشارکتی بر ارتقای سرمایه فکری سازمان

پایان نامه بررسی تأثیر سیستم مدیریت مشارکتی بر ارتقای سرمایه فکری سازمان

شرح مختصر:

در چند دهه گذشته فرايند توليد بسياري از كالاها و خدمات دچار دگرگوني و تحولات زيادي شده است. علاوه بر آن در اقتصاد دانش محور امروز موفقيت سازمانها در گرو توانايي مديريت دارايي هاي نامشهود است. سرمايه فكري، موضوع جديدي است كه؛ به لحاظ نظري در چند ساله اخير در سطح جهاني مطرح شده است. اما از آن جايي كه منبعي پر ارزش براي كشورها و سازمان ها به حساب مي آيد، ميزان رشد و توسعه آن به سرعت در حال تبديل شدن به شاخصي در توسعه يافتگي كشورها است. از سوي ديگر، اين منبع نامشهود به عنوان يكي از ارزشمندترين منابع شركت ها و سرمايه اي كليدي در رشد كارآفريني مطرح شده است. از اين رو، امروزه ضرورت توسعه و مديريت سرمايه فكري، به يك الزام جدي در سطح كلان ملي و در عرصه كسب و كار تبديل شده و با حركت به سمت اقتصاد دانش پايه منجر به تغيير پارادايم حاكم اقتصاد صنعتي شده است. به گونه اي كه مي توان، شاهد پايداري اقتصادي مبتني بر اطلاعات و دانش بود، كه اساس و بنيان آن بر محور سرمايه فكري استوار است. به تعبيري ساده؛ شايد بتوان سرمايه فكري را بسته اي دانشي تشكيل شده از مجموعه منابعي نامشهود و پنهان، اصول، فرهنگ، الگوهاي رفتاري، قابليت، شايستگي ها، ساختارها، ارتباطات، فرآيندها و پردازش هاي منجر به دانش، به حساب آورد. اساس دانش بر پايه برداشت هاي ذهني استوار است.مفاهيم سرمايه فكري به ضرورتي در مديريت سازمان ها و در سطح گسترده تر، راهبري توسعه كشورها تبديل شده است. از سوي ديگر، بازارهاي مالي و سرمايه گذاري ها به شدت معطوف به سرمايه فكري شده و بسياري از تنظيم كنندگان اين بازارها بر ضرورت ايجاد چارچوب هايي براي گزارش سرمايه فكري شركت ها، در كنار گزارش هاي مالي تاكيد دارند. در واقع اگر تا سالهاي قبل، سرمايه فكري و سنجش آن، تنها موضوعي تحقيقاتي و محدود به كشورهاي توسعه يافته بوده، امروزه عرصه رقابت جهاني، سرمايه فكري را به عنصري جهاني براي رقابت تبديل نموده است. به طوري كه سازمان هاي بين المللي ضمن تلاش براي طرح چارچوب هاي جهاني مديريت سرمايه فكري براي كشورها، ميزان رشد و توسعه اين سرمايه را به عنوان شاخصي از توسعه يافتگي كشورها در نظر مي گيرد. لذا پايش، مديريت و سنجش سرمايه فكري چه در سطح كلان و ملي، و چه در سطح سازماني ضرورتي غيرقابل انكار است) سلیمی فر و دیگران،1388: 66).

 

فهرست مطالب

 •  فصل اول: كليات
 • چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
 • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
 • بيان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
 • ضرورت و اهیمت موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………. 9
 • اهداف کلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………… 15
 • فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15
 • تعاریف واژه ها و اصطلاحات …………………………………………………………………………………………………………………… 17
 • فصل دوم: ادبیات تحقیق
 • بخش اول مشارکت …………………………………………………………………………………………………………………………………… 26
 • مفاهيم مشاركت ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26
 • پيش نيازهاي مديريت مشاركتي …………………………………………………………………………………………………………….. 36
 •  فوايد مشاركت …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40
 • مدلهاي فرايند مشاركت …………………………………………………………………………………………………………………………… 45
 • انواع مشارکت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50
 • نگرشهای رایج نسبت به مشارکت…………………………………………………………………………………………………………….. 54
 • فنون مشارکت کارکنان ……………………………………………………………………………………………………………………………. 55
 • شاخص های مشارکت ……………………………………………………………………………………………………………………………… 61
 • شاخص هاي مشاركت از ديدگاه پاتر شيا مك لگان و كريستونل ………………………………………………………… 63
 • عوامل موفقيت مديريت مشاركتي …………………………………………………………………………………………………………… 76
 • شيوه هاي مشاركت كاركنان در سازمان ………………………………………………………………………………………………… 78
 • سنجش مشاركت پذيري سازمان …………………………………………………………………………………………………………….. 80
 • شورای مشارکت کارکنان در نظام ادواری ایران …………………………………………………………………………………….. 82
 • بخش دوم : انواع سرمایه و سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………….. ..84
 • چیستی و چگونگی دانش…………………………………………………………………………………………………………………………. ..84
 • حسابداری دانش ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 90
 • دارایی های نامشهود …………………………………………………………………………………………………………………………………. 91
 • سرمایه انسانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 96
 • سرمایه ساختای ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 98
 • سرمایه رابطه ای………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
 •  سرمایه مشتری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 101
 • سرمایه های دانش و اطلاعاتی ………………………………………………………………………………………………………………… 101
 • سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 103
 • سرمایه سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105
 • سرمایه نوآوری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 105
 • سرمایه فرآیندی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 105
 • سرمایه فکری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 106
 • ضرورت و اهمیت سرمایه فکری………………………………………………………………………………………………………………. 132
 • سرمایه های فکری : مدلها و دیدگاهها ……………………………………………………………………………………………………. 133
 • سرمایه فکری بر اساس مدل بنتیس ………………………………………………………………………………………………………. 135
 • ارزش سرمایه فکری در اقتصاد دانش محور و در سازمان ها ………………………………………………………………… 139
 • اهمیت استراتژیک سرمایه فکری در بخش غیر انتفاعی ………………………………………………………………………. 143
 • پيشينه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 145
 • فصل سوم: روش تحقیق
 • روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 150
 • جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 150
 • نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 151
 • شیوه جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………………. 152
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 157
 • تجزیه و تحلیل آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………… 161
 • معادلات ساختاری ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 174
 • فصل پنج: بحث و نتیجه گیری
 • بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………. 178
 • پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 183
 • تشکر و قدردانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 187
 • منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 188
 • منابع لاتین
عنوان : پایان نامه بررسی تأثیر سیستم مدیریت مشارکتی بر ارتقای سرمایه فکری سازمان
تعداد صفحات: 85 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  12000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


+ سه = 5