بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه بررسی تاثیر حسابرسی مستقل در بخش عمومی بر پاسخگویی و بهبود عملکرد دستگاه های اجرایی
پایان نامه بررسی تاثیر حسابرسی مستقل در بخش عمومی بر پاسخگویی و بهبود عملکرد دستگاه های اجرایی
476889086

پایان نامه بررسی تاثیر حسابرسی مستقل در بخش عمومی بر پاسخگویی و بهبود عملکرد دستگاه های اجرایی

شرح مختصر

حسابرسی بخش عمومی شاخه مهمی از حسابرسی است که پیچیده و نسبتاً ناشناخته می­باشد (های و کوردی[1]، 2018). هم­چنین، از دیدگاه رادکلیفه[2] (2012) ترکیب دو موضوع بخش عمومی و حسابرسی نیز ناشناخته بوده و به ندرت در پژوهش­های پیشین مورد مطالعه قرار گرفته است. در جوامع مردم سالاری که مسئولان براساس رأی مردم انتخاب می­شوند و قدرت تبلور مردم است، مقامات منتخب به عنوان پاسخگو، ملزم به ادای مسئولیت پاسخگویی در مورد مصرف منابع و وضعیت مالی کشور می­باشند (حبشی،1392).

 حسابرسی و اظهارنظر نسبت به گزارش­های ارائه شده به­وسیله دولت و نهادهای بزرگ بخش عمومی، جزء اساسی فرآیند کنترل و پاسخگویی است و به نوعی حلقه انتهایی پاسخگویی در بخش عمومی می­باشد. حسابرسی از طریق جمع­آوری و ارزیابی بی­طرفانه شواهد و مدارک سبب می­شود تا اطلاعات گزارش شده به­وسیله مدیریت و یا دریافت شده از مدیریت، قابل اتکا باشد. اهمیت و ماهیت حسابرسی، مسئولیت خاصی را بر دوش مقامات بخش عمومی یا سایر اشخاص عهده­دار منابع دولتی قرار می­دهد. این مسئولیت آن­ها را ملزم می­کند تا دامنه عملیات حسابرسی را تا اندازه­ای گسترش دهند که نیازهای منطقی استفاده­کنندگان از گزارش­های حسابرسی را مرتفع کند (کمیته تدوین استاندارد حسابداری عملیاتی، 1392). امروزه بسیاری از عوامل در محیط حسابرسی امروزی با سرعت فزاینده ای در حال تغییر است (صف آرا و کابارازاده قدیم، 1396).

در جوامع پیچیدۀ کنونی که انتظارات مردم از دولت به­طور روزافزونی متنوع شده و افزایش می­یابد بدون تردید برخورداری از تشکیلات بزرگ و پیچیدۀ دولتی و یا به تعبیری بوروکراسی غیرقابل اجتناب است. همچنین اطمینان به دستگاه­های دولتی، کارگزاران دولتی به شدت کاهش یافته است و نوعی سوء ظن در روابط شهروندان به این دستگاه­ها به وجود آمده است. برخی از صاحب­نظران این افت اعتماد عمومی را ناشی از پاره­ای از فسادها و اعمال خلاف به­وسیله مدیران و احساس عدم کنترل شهروندان بر سازمان­ها می­دانند و گروهی دیگر از اندیشمندان مسئلۀ عدم اعتماد را مرتبط با عدم توان پاسخ­گویی سازمان­ها دانسته­اند. (محمودی و همکاران، 1397). هر عملکردی باید همراه با پاسخگویی باشد تا بتواند منجر به بهبود عملکرد شود. این پاسخگویی می­تواند از ابعاد مختلفی باشد. یکی از این ابعاد، پاسخگویی اداری و مالی است. اگر عملکرد اداری و مالی مدیران همراه با پاسخگویی نباشد، انگیزه­ای برای اصلاح و بهبود عملکرد هم وجود نخواهد داشت. ( داودی و همکاران 1398).

نظر به تفکیک بخش عمومی و خصوصی در اقتصاد کشور، پاسخگویی در بخش عمومی مبتنی بر این فرض است که تصمیمات کارگزاران و رفتار آنها همواره تأثیر شدیدی بر جوامع می­گذارد، بنابراین در چنین وضعیتی که شهروندان به شدت از رفتار آنان متأثر می­شوند، می­توان تصمیمات و رفتار کارگزاران را برای تأمین منافع مردم هدایت کرد و اطمینان یافت که سازمان­ها و دستگاه­های اجرایی دولت در راستای منافع عمومی گام برمی­دارند. از این­رو باید با تقویت پاسخگویی در بخش عمومی، تضمین تأمین منافع عموم را حداکثر کرد، زیرا در هر جامعه­ای مردم تسهیل­کننده و هدف توسعه هستند. لذا مدیران باید در مورد مصرف منابع عمومی به جامعه پاسخگو بوده و مردم را به طریقی مقتضی از جریان مصرف منابع آگاه نمایند (باباجانی، 1390). در این راستا می­توان عنوان کرد که گزارشگری مالی دولتی مرکز ثقل پاسخگویی دولت، به مردم و پاسخ­خواهی مردم از دولت است و مردم از طریق نظام گزارشگری مالی کارآمد، قادر خواهند بود از چگونگی ارائه خدمات، نحوه مصرف منابع، استفاده و نگهداری اموال و دارایی­ها، مطلع شوند و عملکرد مسئولان را مورد ارزیابی قرار دهند (الماسی و غلامپور، 1388).

در ایران دستگاه های اجرایی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز مجموعه بزرگی از سازمان­های بخش عمومی را تشکیل می­دهند که با در دست داشتن منابع مالی و غیرمالی عمومی، سالانه بودجه عظیمی را به خود اختصاص می­دهند؛ با این حال، آنان نیز مشابه سایر سازمان­های بخش عمومی از پاسخگویی به مردم در برابر منابع تحت­ اختیار معاف نیستند. در این راستا، وزارت کشور نیز در دستورالعمل حسابرسی سازمان­ها، حسابرسی را شامل بررسی مدارک و اسناد و دفاتر مالی و صورت­های مالی و شواهد مؤید آن­ها به منظور ارزیابی عملیات حسابداری و امور مالی و سایر فعالیت­های دستگاه های اجرایی استان کهگیلویه و بویراحمد و تهیه گزارش برای سازمان یا سایر مقامات ذی­ربط می­داند. بنابراین، از حسابرسان انتظار می­رود که حسابرسی سازمان­ها را به گونه­ای برنامه­ریزی و اجرا کنند که حسابرسی مالی و عملیاتی را دربرگیرد. ضعف کنترل داخلی و حسابرسی باعث می گردد سازمان جهت تجدید ارائه صورت های مالی هزینه های مجدد متقبل شود که این مخارج از عملکرد دستگاه های اجرایی می کاهد.

حسابرسی بخش عمومی شاخه مهمی از حسابرسی است که پیچیده و نسبتاً ناشناخته می­باشد (های و کوردی[1]، 2018). هم­چنین، از دیدگاه رادکلیفه[2] (2012) ترکیب دو موضوع بخش عمومی و حسابرسی نیز ناشناخته بوده و به ندرت در پژوهش­های پیشین مورد مطالعه قرار گرفته است. در جوامع مردم سالاری که مسئولان براساس رأی مردم انتخاب می­شوند و قدرت تبلور مردم است، مقامات منتخب به عنوان پاسخگو، ملزم به ادای مسئولیت پاسخگویی در مورد مصرف منابع و وضعیت مالی کشور می­باشند (حبشی،1392).

 حسابرسی و اظهارنظر نسبت به گزارش­های ارائه شده به­وسیله دولت و نهادهای بزرگ بخش عمومی، جزء اساسی فرآیند کنترل و پاسخگویی است و به نوعی حلقه انتهایی پاسخگویی در بخش عمومی می­باشد. حسابرسی از طریق جمع­آوری و ارزیابی بی­طرفانه شواهد و مدارک سبب می­شود تا اطلاعات گزارش شده به­وسیله مدیریت و یا دریافت شده از مدیریت، قابل اتکا باشد. اهمیت و ماهیت حسابرسی، مسئولیت خاصی را بر دوش مقامات بخش عمومی یا سایر اشخاص عهده­دار منابع دولتی قرار می­دهد. این مسئولیت آن­ها را ملزم می­کند تا دامنه عملیات حسابرسی را تا اندازه­ای گسترش دهند که نیازهای منطقی استفاده­کنندگان از گزارش­های حسابرسی را مرتفع کند (کمیته تدوین استاندارد حسابداری عملیاتی، 1392). امروزه بسیاری از عوامل در محیط حسابرسی امروزی با سرعت فزاینده ای در حال تغییر است (صف آرا و کابارازاده قدیم، 1396).

در جوامع پیچیدۀ کنونی که انتظارات مردم از دولت به­طور روزافزونی متنوع شده و افزایش می­یابد بدون تردید برخورداری از تشکیلات بزرگ و پیچیدۀ دولتی و یا به تعبیری بوروکراسی غیرقابل اجتناب است. همچنین اطمینان به دستگاه­های دولتی، کارگزاران دولتی به شدت کاهش یافته است و نوعی سوء ظن در روابط شهروندان به این دستگاه­ها به وجود آمده است. برخی از صاحب­نظران این افت اعتماد عمومی را ناشی از پاره­ای از فسادها و اعمال خلاف به­وسیله مدیران و احساس عدم کنترل شهروندان بر سازمان­ها می­دانند و گروهی دیگر از اندیشمندان مسئلۀ عدم اعتماد را مرتبط با عدم توان پاسخ­گویی سازمان­ها دانسته­اند. (محمودی و همکاران، 1397). هر عملکردی باید همراه با پاسخگویی باشد تا بتواند منجر به بهبود عملکرد شود. این پاسخگویی می­تواند از ابعاد مختلفی باشد. یکی از این ابعاد، پاسخگویی اداری و مالی است. اگر عملکرد اداری و مالی مدیران همراه با پاسخگویی نباشد، انگیزه­ای برای اصلاح و بهبود عملکرد هم وجود نخواهد داشت. ( داودی و همکاران 1398).

نظر به تفکیک بخش عمومی و خصوصی در اقتصاد کشور، پاسخگویی در بخش عمومی مبتنی بر این فرض است که تصمیمات کارگزاران و رفتار آنها همواره تأثیر شدیدی بر جوامع می­گذارد، بنابراین در چنین وضعیتی که شهروندان به شدت از رفتار آنان متأثر می­شوند، می­توان تصمیمات و رفتار کارگزاران را برای تأمین منافع مردم هدایت کرد و اطمینان یافت که سازمان­ها و دستگاه­های اجرایی دولت در راستای منافع عمومی گام برمی­دارند. از این­رو باید با تقویت پاسخگویی در بخش عمومی، تضمین تأمین منافع عموم را حداکثر کرد، زیرا در هر جامعه­ای مردم تسهیل­کننده و هدف توسعه هستند. لذا مدیران باید در مورد مصرف منابع عمومی به جامعه پاسخگو بوده و مردم را به طریقی مقتضی از جریان مصرف منابع آگاه نمایند (باباجانی، 1390). در این راستا می­توان عنوان کرد که گزارشگری مالی دولتی مرکز ثقل پاسخگویی دولت، به مردم و پاسخ­خواهی مردم از دولت است و مردم از طریق نظام گزارشگری مالی کارآمد، قادر خواهند بود از چگونگی ارائه خدمات، نحوه مصرف منابع، استفاده و نگهداری اموال و دارایی­ها، مطلع شوند و عملکرد مسئولان را مورد ارزیابی قرار دهند (الماسی و غلامپور، 1388).

در ایران دستگاه های اجرایی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز مجموعه بزرگی از سازمان­های بخش عمومی را تشکیل می­دهند که با در دست داشتن منابع مالی و غیرمالی عمومی، سالانه بودجه عظیمی را به خود اختصاص می­دهند؛ با این حال، آنان نیز مشابه سایر سازمان­های بخش عمومی از پاسخگویی به مردم در برابر منابع تحت­ اختیار معاف نیستند. در این راستا، وزارت کشور نیز در دستورالعمل حسابرسی سازمان­ها، حسابرسی را شامل بررسی مدارک و اسناد و دفاتر مالی و صورت­های مالی و شواهد مؤید آن­ها به منظور ارزیابی عملیات حسابداری و امور مالی و سایر فعالیت­های دستگاه های اجرایی استان کهگیلویه و بویراحمد و تهیه گزارش برای سازمان یا سایر مقامات ذی­ربط می­داند. بنابراین، از حسابرسان انتظار می­رود که حسابرسی سازمان­ها را به گونه­ای برنامه­ریزی و اجرا کنند که حسابرسی مالی و عملیاتی را دربرگیرد. ضعف کنترل داخلی و حسابرسی باعث می گردد سازمان جهت تجدید ارائه صورت های مالی هزینه های مجدد متقبل شود که این مخارج از عملکرد دستگاه های اجرایی می کاهد.

عنوان : بررسی تاثیر حسابرسی مستقل در بخش عمومی بر پاسخگویی و بهبود عملکرد دستگاه های اجرایی
تعداد صفحات:  124  صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  99000 تومان
کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .
ایرانی داک مرجع تخصصی دانلود پایان نامه، پروپوزال و  تحقیقات دانشجویی در ایران است. شما می توانید جدید ترین پایان نامه، پروپوزال ، پرسشنامه و  تحقیقات دانشجویی ایرانی داک را در این باره مطالعه کنید.

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل علاوه بر نمایش بعد از پرداخت، به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید “  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


5 × یک =