بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه تاثیر چالش های ساختار سازمانی بر فرهنگ ایمنی و نگهداشت کارکنان
پایان نامه تاثیر چالش های ساختار سازمانی بر فرهنگ ایمنی و نگهداشت کارکنان

پایان نامه تاثیر چالش های ساختار سازمانی بر فرهنگ ایمنی و نگهداشت کارکنان

شرح مختصر

امروزه مدیریت منابع انسانی به ویژه نظام­ نگهداشت منابع انسانی در پیشبرد فعالیت­هاي سازمان نقش گسترده و حساسی ایفا می­نماید. سرنوشت کامیابی سازمان چنان با سرنوشت مدیریت منابع انسانی در هم آمیخته که جایگاه این حوزه وظیفه­اي سازمان را تا حد شریکی راهبردي ارتقا بخشیده است.

این نقش راهبردي در عمل به کارکرد خرده نظام­هاي مدیریت منابع انسانی یعنی جذب و گزینش، آموزش و توسعه، به کارگیري مؤثر و نگهداري منابع انسانی تبدیل می­شود (شمس احمر، بوزنجانی و سنجقی، 1390).

همچنین در دنياي پر رقابت امروز، منابع انساني مولد مهم­ترين سرمايه سازمان تلقي مي­گردد كه مي­تواند موجبات تغيير و تحول در ساير عوامل سازماني و نتايج اساسي را فراهم آورد. اگر تا دهه هاي گذشته معيار برتري يك كشور حجم نيروي انساني، سلاح­هاي مدرن، ارتش نيرومند، سرزمين وسيع يا منابع زير زميني گسترده و حق وتو در مجامع بين المللي بود، از اين پس قدرت يك كشور به كيفيت نيروي انساني به ویژه نگهداشت آن و سطح بهره­وري بستگي دارد. بهره­وري منابع انساني به طور تصادفي ارتقا نمي­يابد، بلكه بايد پيش نيازهاي سازماني و ساختاري مورد نياز آن فراهم و دائماً مورد توجه سازمان قرار گيرد (واعظی و وثوقی، 1389).

از سوي ديگر بهبود بهره­وري يكي از مهم­ترين راهكارهاي توسعه اقتصادي، اجتماعي است. بهبود بهره­وري مي­تواند اصلاح و بهبود فرآيندها، بهبود روابط كاري، اصلاح رفتارهاي فردي و گروهي، افزايش انگيزه كاري، افزايش كيفيت زندگي، افزايش سطح رفاه، افزايش اشتغال، افزايش سطح حقوق و دستمزد (به دليل بهبود توليد و سود در سازمان) را در پي داشته باشد (رنانی و علی­آبادی، 1388).

   عوامل بسیار زیادی در توسعه و رشد بهره وری سازمانی موثر هستند، اما آنچه اهمیت ویژه­ای در بهره­وری سازمانی دارد وجود نیروی انسانی فعال و چگونگی حفظ و نگهداشت آن است. وجود نیروی انسانی کارآمد و فعال می­تواند بهره­وری سازمان را به میزان زیاد افزایش دهد و سطح رضایت درونی و بیرونی از سازمان را بهبود بخشد (رایت و گلوت[1]، 2008). 

نیروي کار هر کشور، به ویژه کشورهاي در حال توسعه بخش پر اهمیتی از سرمایه ملی دانسته شده و از پایه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعی به شمار می روند. بی گمان اقتصادي شکوفا و صنعتی خودکفا بدون داشتن نیروي کار سالم و تندرست امکان پذیر نخواهد بود  از این رو حفاظت از تندرستی نیروي کار و بهسازي محیط کار از اهمیتی شایان توجه برخوردار است.

آمار منتشر شده از طرف کشورها و مجامع مختلف بین المللی نشان می دهد در مراکز بزرگ و کوچک صنعتی هر سال میلیونها نفر به علت حوادث ناشی از کار، جانشان را از دست می دهند و یا دچار نقص عضو شده، بیمار و یا از کارافتاده میگردند و این روند تلخ همچنان ادامه دارد.

پیدایش چنین معضلاتی نیاز شدید و اساسی به فراگیري و رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار را نمایان ساخته و افراد را بر آن داشت تا درصدد چاره جویی هاي بنیادي و علمی و نهادین براي حفظ نیروي انسانی و تندرستی آن برآید. بر همین اساس مباحث ایمنی صنعتی و یا سیستم هاي ایمنی کار و همچنین تئوري هاي مختلف ایمنی مانند تئوري دومینو، تئوري چند دلیلی و … شکل گرفت و در جوامع صنعتی واحدهاي ایمنی و بهداشت کار نقش برطرف نمودن معضلات و مشکلات ایمنی و بهداشتی محیط کار را بر عهده گرفته و درصدد کاهش حوادث آمدند.

همچنین ساختار سازمانی و نیروی انسانی دو پایه اصلی یک سازمان را تشکیل میدهند و برای بوجود آمدن یک سازمان هر دو باید وجود داشته باشند. هر سازمانی می تواند با اصلاح ساختار خود و افزایش انگیزش در افراد و توجه بیشتر به رفع نیازهای آنان باعث بالا رفتن عملکرد و بهره وری شود و در جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده خویش گام بردارد.

اصلاح ساختار و شکل سازمان به عهده مدیریت سازمان است. در اصلاح ساختار چیزی که زیاد باید به آن توجه کرد عامل نیروی انسانی است، زیرا نیروی انسانی عامل مهمی در بالا بردن بهره وری و عملکرد و سود دهی سازمان می باشد و زمانی می توان نیروی انسانی را تشویق به بالا بردن عملکرد سازمان کرد که نیازهای او را برطرف کنیم و در او ایجاد انگیزش نماییم.

مدیر موفق کسی است که بتواند انگیزش افراد را شناخته و رابطه آن را با ساختار و شکل سازمان بداند تا بتواند با استفاده از اهرم های لازم و محرک های مناسب در نیروی انسانی موجود در سازمان ایجاد انگیزش نماید. سازمانی که روش های انگیزشی آن ضعیف باشد و نتواند کارمند را به شوق آورد باعث می شود که روحیه کارکنان برای انجام کار پایین بیاید و وجدان کار در آنها ضعیف شود ولی در سازمانهایی که انگیزه کار کردن در آنها بالا است وجدان کار در کارکنان بالا رفته و آنها با تمام تلاش در جهت رسیدن به اهداف سازمانی تلاش می کنند. ساختار یک سازمان باید انعطاف پذیر باشد تا بتواند در افراد انگیزش ایجاد نماید تا بتواند کارکنان خود را نگهدارد.

نیروي کار هر کشور، به ویژه کشورهاي در حال توسعه بخش پر اهمیتی از سرمایه ملی دانسته شده و از پایه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعی به شمار می روند. بی گمان اقتصادي شکوفا و صنعتی خودکفا بدون داشتن نیروي کار سالم و تندرست امکان پذیر نخواهد بود. از این رو حفاظت از تندرستی نیروي کار و بهسازي محیط کار از اهمیتی شایان توجه برخوردار است.

آمار منتشر شده از طرف کشورها و مجامع مختلف بین المللی نشان می دهد در مراکز بزرگ و کوچک صنعتی هر سال میلیون­ها نفر به علت حوادث ناشی از کار، جانشان را از دست می دهند و یا دچار نقص عضو شده، بیمار و یا از کارافتاده می­گردند و این روند تلخ همچنان ادامه دارد.

پیدایش چنین معضلاتی نیاز شدید و اساسی به فراگیري و رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار را نمایان ساخته و افراد را بر آن داشت تا درصدد چاره جویی هاي بنیادي و علمی و نهادین براي حفظ نیروي انسانی و تندرستی آن برآید. بر همین اساس مباحث ایمنی صنعتی و یا سیستم هاي ایمنی کار و همچنین تئوري هاي مختلف ایمنی مانند تئوري دومینو، تئوري چند دلیلی و … شکل گرفت و در جوامع صنعتی واحدهاي ایمنی و بهداشت کار نقش برطرف نمودن معضلات و مشکلات ایمنی و بهداشتی محیط کار را بر عهده گرفته و درصدد کاهش حوادث آمدند. حال نکته قابل توجه این است که آیا تا کنون به این موضوع فکر کرده اید که علت بروز حوادث چیست و چگونه میتوان از به وقوع پیوستن آنها جلوگیري نمائیم و یا حداقل تعداد آنها را کاهش دهیم؟

بروز حوادث، ناشی از رفتار و شرایط ناایمن است عمدتاًکه به رفتار نا ایمن بر میگردد که آیینه فرهنگ ایمنی آن سازمان می باشد و اگر فرهنگ ایمنی یک سازمان قوي باشد رفتارهاي سرزده از افراد آن ایمن تر و در نتیجه حوادث کمتر و به تبع آن خسارتهاي وارده به طور چشمگیري کاهش می یابد. پس می بایستی در صدد تقویت فرهنگ ایمنی حاکم باشیم که از جوانب مختلفی می تواند مورد تقویت و ارتقاء قرار گیرد.از عوامل تأثیرگذار بر ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی سازمانی نقش عوامل ساختاري و مدیریتی می باشد و هدف از ارائه این مقاله بررسی میزان ارزیابی و اثربخشی نقش این عوامل در ارتقاء و نهادینه کردن فرهنگ ایمنی بوده تا راهکاري مناسب در این زمینه ارائه گردد.

عنوان : پایان نامه تاثیر چالش های ساختار سازمانی بر فرهنگ ایمنی و نگهداشت کارکنان
تعداد صفحات:  123 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  99000 تومان
کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .
ایرانی داک مرجع تخصصی دانلود پایان نامه، پروپوزال و  تحقیقات دانشجویی در ایران است. شما می توانید جدید ترین پایان نامه، پروپوزال ، پرسشنامه و  تحقیقات دانشجویی ایرانی داک را در این باره مطالعه کنید.

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل علاوه بر نمایش بعد از پرداخت، به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید “  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


سه − 1 =