بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » فرهنگ سازمانی و به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
فرهنگ سازمانی و به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

فرهنگ سازمانی و به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرح مختصر:

با توجه به اينكه فرهنگ سازماني نظام ارزش‌ها، باورها و آداب و رسوم مشترك در بين اعضاي سازمان است و تعاملات قسمت‌هاي مختلف را برقرار مي‌كند  بنابراين يك ابزار مؤثر در به‌كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در سازمان تلقي مي‌شود. در سازمان‌هايي كه فرهنگ استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات وجود ندارد آثار و تبعاتي بدنبال خواهد داشت كه از آن جمله مي‌توان نارضايتي ارباب رجوع، هزينه‌هاي گزاف، طولاني بودن جريان كارها و… را نام برد. (تدین و تهرانی،1380)

تحقيقات نشان مي‌دهد كه بسياري از عدم كارآيي كه در يك سازمان پيش مي‌آيد ناشي از عدم به‌كارگيري فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات است. زيرا رشد روزافزون اطلاعات به سازمان‌ها كمك مي‌كند كه در ميدان رقابت موفق عمل كنند. يكي از موانع اساسي عدم بكارگيري فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات فقدان فرهنگ سازماني به‌كارگيري آن مي‌باشد. (متقی فرد،1391)

فرهنگ سازماني به دليل ماهيت اثرگذاري قوي كه مي‌تواند بر رفتار و عملكرد اعضاي سازمان داشته، نقش مهمي را در به‌كارگيري فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ايفا مي‌كند. بنابراين فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات يكي از مهم‌ترين مسائل عصر حاضر در تمام جوامع مي‌باشد. پس به‌كارگيري آن در سازمان‌ها جهت هماهنگي با جامعه بين الملل لازم و ضروري به نظر مي‌رسد ولي متأسفانه هنوز شرايط و فرهنگ مناسب جهت استفاده مؤثر به‌جا و ماهرانه از اين فن‌آوری در سازمان‌ها بوجود نيامده است. (خوارزمی،1383)

لذا مسأله اين پژوهش بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با به‌كارگيري فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مي‌باشد. با اين هدف كه با روشن شدن رابطه فرهنگ سازماني با به‌كارگيري فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی زمينه لازم براي توجه و اقدام جدي مسئولين جهت بالابردن فرهنگ سازماني در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی فراهم آيد تا از آن طريق به‌كارگيري فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در سایر ادارات زیرمجموعه شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی افزايش يابد. دراین پژوهش ضمن شناسایی فرهنگ سازمانی حاکم بر شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی میزان به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات مورد سنجش قرار گرفته شده است

فهرست مطالب

 • چكيده 1
 • فصل اول:كليات تحقیق
 • 1-1- مقدمه. 3
 • 1-2- بيان مسئله. 4
 • 1-3- اهميت و ضرورت پژوهش… 5
 • 1-4- اهداف پژوهش… 7
 • 1-4-1- هدف اصلی.. 7
 • 1-4-2- اهداف فرعي.. 7
 • 1-5- پرسش‌های تحقیق. 7
 • 1-5-1- پرسش اصلي.. 7
 • 1-5-2- پرسش‌های فرعي.. 7
 • 1-6- تعاريف نظري و عملياتي متغيرها 8
 • 1-6-1- فرهنگ سازماني.. 8
 • 1-6-1-1 تعريف نظري.. 8
 • 1-6-1-2 تعريف عملياتي.. 8
 • 1-6-2- فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات.. 8
 • 1-6-2-1 تعريف نظري.. 8
 • 1-6-2-2-تعريف عملياتي.. 9
 • 1-6-3- كاركنان. 10
 • 1-7- قلمرو تحقیق. 10
 • 1-7-1  قلمرو مکانی.. 10
 • 1-7-2  قلمرو زمانی.. 10
 • 1-7-3 قلمرو مکانی.. 10
 • 1-8- خلاصه فصل یک و ساختار تحقیق  10
 •  
 • فصل دوم:مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
 • 2-1- مبانی نظری پژوهش… 12
 • 2-1-1- فرهنگ سازماني.. 12
 • 2-1-2- تعاريف فرهنگ سازماني.. 13
 • 2-1-3- اهميت فرهنگ سازماني.. 15
 • 2-1-4- خصوصيات فرهنگ سازمانی.. 18
 • 2-1-5- منابع فرهنگ.. 19
 • 2-1-6- شيوه پيدايش فرهنگ.. 20
 • 2-1-7- انواع فرهنگ سازماني.. 20
 • 2-1-8- رابطه فرهنگ سازماني با رضايت شغلي.. 25
 • 2-1-9- رابطه فرهنگ و ساختار سازمان. 25
 • 2-1-10- فرهنگ سازماني و توسعه. 25
 • 2-1-11- نقش فرهنگ سازماني در مديريت دانش… 26
 • 2-1-12- رابطه فن‌آوري و فرهنگ.. 26
 • 2-1-12-1- عدم برنامه‌ريزي براي به‌کارگيري فن‌آوري.. 26
 • 2-1-12-2-  برنامه‌ريزي تغيير يا ايجاد فرهنگ براي به‌کارگيري فن‌آوري.. 27
 • 2-1-12-3-  استفاده از فن‌آوري براي ايجاد تغيير‌هاي فرهنگي موردنظر. 27
 • 2-1-13- رابطه فرهنگ و مديريت.. 27
 • 2-1-14- رابطه فرهنگ و رفتار سازماني.. 28
 • 2-1-15- کارکرد فرهنگ سازماني.. 28
 • 2-1-16- زنده نگه داشتن فرهنگ.. 28
 • 2-1-16-1- گزينش: 29
 • 2-1-16-2- مديريت عالي سازمان: 29
 • 2-1-16-3- جامعه پذيري: 29
 • 2-1-17- عوامل مؤثر در تغيير فرهنگ سازماني.. 29
 • 2-1-17-1- يک بحران شديد: 30
 • 2-1-17-2- تغيير در رهبري: 30
 •  
 • 2-1-17-3- سازمان‌هاي کوچک و نوپا 30
 • 2-1-17-4- فرهنگ ضعيف: 30
 • 2-1-18- تغيير فرهنگ سازماني.. 30
 • 2-1-19- فرهنگ‌هاي سازماني سالم و فرهنگ سازماني بيمار 31
 • 2-1-20- الگوي اساسي براي تبيين و تشريح فرهنگ سازماني.. 31
 • 2-1-20-1- الگوي آجيل پارسونز. 31
 • 2-1-20-2-انطباق. 32
 • 2-1-20-2-1-تحقق هدف.. 32
 • 2-1-20-2-2-انسجام و يکپارچگي.. 32
 • 2-1-20-2-3-مشروعيت.. 32
 • 2-1-20-3- الگوي اوچي.. 32
 • 2-1-20-4- الگوي پيترز و واترمن.. 33
 • 2-1-20-5- الگوي ليت وين و اترينگر. 35
 • 2-1-20-6- الگوي کرت لوين.. 36
 • 2-1-2-7- الگوي منوچهر کيا 36
 • 2-2- فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات.. 37
 • 2-2-1- تاريخچه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات.. 37
 • 2-2-2- مفهوم فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات.. 39
 • 2-2-3- چيستي فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات.. 41
 • 2-2-5- كاربردهاي فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات.. 45
 • 2-2-5-1- پول الكترونيكي 45
 • 2-2-5-2- تجارت الكترونيكي 45
 • 2-2-5-1- دولت الكترونيكي 47
 • 2-2-5-3- پارك‌هاي.. 49
 • 2-2-5-4- شهر اينترنتي.. 50
 • 2-2-5-5- دهكده جهاني.. 50
 •  
 • 2-2-6- شاخص‌هاي فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) 51
 • 2-2-6-2- مفاهيم اساسي فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات.. 51
 • 2-2-6-3- استفاده رايانه و مديريت فايل. 52
 • 2-2-6-4- واژه پردازها 52
 • 2-2-6-3-  صفحه گسترده‌ها 53
 • 2-2-6-4-مزاياي كار با صفحه گسترده‌ها 53
 • 2-2-6-5-  بانك اطلاعاتي.. 53
 • 2-2-6-6- ارائه مطلب.. 54
 • 2-2-6-7- اينترنت.. 54
 • 2-2-7- ظهور اينترنت.. 55
 • 2-2-8- اينترنت چيست؟. 56
 • 2-2-9- شبكه عنكبوتي جهاني(www) 56
 • 2-2-10- موتورهاي جستجو و بازيابي اطلاعات.. 57
 • 2-2-11- فن‌آوري پوش… 57
 • 2-2-12- ارتباطات شبكه‌اي.. 58
 • 2-2-12-1- شبكه‌هاي ميزبان. 58
 • 2-2-12-2- شبكه حوزه محلي.. 58
 • 2-2-12-3- شبكه حوزه گسترده 58
 • 2-2-12-5- شبكه خارجي (اكسترانت): 59
 • 2-2-12-6- شبكه بين المللي (اينترنت): 59
 • 2-2-13- راهکارهاي استفاده از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات.. 59
 • 2-2-14- نقش فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات.. 60
 • 2-2-15- ارزش فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات.. 61
 • 2-2-16-1-ديدگاه کلان. 62
 • 2-2-16-2-ديدگاه خرد: 62
 • 2-2-17- راهبردهاي فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات.. 63
 • 2-2-18- گروه‌بندي فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات.. 63
 • 2-2-18-1- فن‌آوري و سطح مشترك آن با انسان. 63
 •  
 • 2-2-18-2- فن‌آوري ارتباطات.. 63
 • 2-2-18-3- نظام‌هاي پشتيبان فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات.. 64
 • 2-2-18-4- فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات و دگرگوني‌هاي تخريبي.. 64
 • 2-2-18-5-سطح اشباع فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات.. 64
 • 2-2-19- محدوده فعاليت‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي.. 65
 • 2-2-20- نظام‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي.. 65
 • 2-2-20-1- نظام تك مركزي.. 66
 • 2-2-20-2- نظام چند مركزي.. 66
 • 2-2-20-3- نظام جهاني.. 67
 • 2-2-21-1- بانك‌هاي اطلاعاتي: 67
 • 2-2-21-2- نظام‌هاي بين‌المللي اطلاع‌رساني.. 68
 • 2-2-21-3- خبرگزاري‌ها 68
 • 2-2-21-4- ماهواره‌ها 69
 • 2-2-22- تكنولوژي‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات.. 69
 • 2-2-23- نظم نوين اطلاعات و ارتباطات.. 71
 • 2-2-24- فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در زندگي آينده 72
 • 2-2-25- مشكلات كشورهاي در حال توسعه در زمينه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات.. 73
 • 2-2-25-4- انحصار در شبكه‌هاي مخابراتي.. 73
 • 2-2-25-5- عدم يكپارچگي بين واحدهاي دولتي در زمينه بهره‌گيري از فن‌آوري.. 74
 • 2-2-25-6- كارفرمايي بخش دولتي.. 74
 • 2-2-25-7- نا مطلوب بودن ساختار و سبك مديريتي.. 74
 • 2-2-25-8- كوشش طاقت‌فرساي دولت‌ها براي تهيه سرمايه لازم براي ارائه خدمات عمومي ابتدايي   74
 • 2-25-10- مشكلات دولت‌ها در بهره‌گيري از كاركنان زبده در عرضه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات   75
 • 2-2-26- نحوه تأثير فن‌آوري اطلاعات بر ساختار سازمان. 75
 • 2-2-27- فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات و تأثير آن بر تحولات ساختار جامعه. 76
 • 2-2-28- فن آوري ارتباطات و اطلاعات، نياز امروز مديران فردا 76
 • 2-2-29- مديريت فن‌آوري اطلاعاتIT. 77
 • 2-2-30 تاریخچه‌ی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی.. 78
 • 2-3- پيشينه پژوهش… 80
 • 2-3-1-پژوهش‌هاي انجام شده در زمينه فرهنگ سازمان و فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات.. 80
 • 2-3-2- پژوهش‌هاي انجام شده در ايران در زمينه فرهنگ سازماني: 80
 • 2-3-3- پژوهش‌هاي انجام شده در زمينه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات.. 81
 • 2-3-4- پژوهش‌هاي انجام شده در خارج از ايران. 82
 • 2-3-5- مدل مفهومی تحقیق.. 88
 • 2-3-6- چارچوب نظری تحقیق.. 89
 • 2-4- فرضیه‌های تحقیق.. 90
 • 2-5- خلاصه فصل دوم. 90
 • فصل سوم:روش تحقیق
 • 3– 1 – مقدمه. 92
 • 3 – 2 – روش تحقیق. 92
 • 3 – 3 – متغیر های پژوهش… 93
 • 3-3-1-متغیر مستقل. 93
 • 3-3-2- متغیر وابسته. 93
 • 3 – 4 – جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری. 93
 • 3 – 5 – ابزار گردآوری داده‌ها 94
 • 3-5-1- روايي (اعتبار اندازه‌گیری) 95
 • 3-5-2- پايايي (قابليت اعتماد) 96
 • 3 – 6- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها 97
 • 3-7- خلاصه فصل سوم. 97
 • فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها
 • 4-1- مقدمه. 99
 • 4-2 -توصيف شاخص‌هاي جمعيت شناختي. 100
 • 4-3- تجزيه و تحليل توصيفي  متغير‌ها 103
 • 4-4- آمار استنباطي. 108
 • 4-5- بررسی تأثیر متغیر‌های مستقل بر فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات.. 110
 • فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 • 5-1- مقدمه. 114
 • 5-2- بحث و نتیجه گیری. 114
 • 5-2-2- بحث استنباطی.. 115
 • 5-3- محدودیت‌های در اختیار پژوهشگر 116
 • 5-4- پیشنهادها 117
 • 5-4-1-پیشنهادهای کاربردی تحقیق.. 117
 • 5-4-2-پیشنهادهای پژوهشی تحقیق.. 117
 • 5-5- خلاصه فصل پنجم. 118
 • منابع  
عنوان : پایان نامه عوامل موثر بر شکل گیری سرمایه فکری در کارکنان
تعداد صفحات: 85 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  12000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


8 − یک =