بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » رشته مدیریت

رشته مدیریت

پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر اثربخشی سازمانی و تاثیر آن بر کارایی کارکنان

شرح مختصر در عرصه مديريت سازمانها، سبكهاي مختلفي وجود دارد. كه سازمان هاي مختلف از آن بهره ميگيرند. به كارگيري هر يك از سبكهاي مديريتي، مستلزم روش ها، ابزار و ساختار خاص خود ميباشد. موفقيت يا عدم موفّقيت هر يك از سبكهاي مديريت، به ماهيت فعاليت سازمان ها و نيز به شرايطي از جمله درجه بلوغ عاطفي و كارايي شغلي ... بیشتر بخوانید »

پایان نامه بررسی اثر مدیریت دانش بر توانایی عملکرد کارکنان با لحاظ نمودن نقش میانجی اعتماد سازمانی

شرح مختصر تقریبا تمامی صاحب نظران، منابع انسانی را در هر سازمان به عنوان اساسی ترین عامل قلمداد کرده اند. بنابرابن منابع انسانی نقش محوري در تحول سازمان دارد و تحولات عظیم سازمانی از توانمندي هاي نامحدود فکري این عامل سرچشمه می گیرد.  هر سازمانی براي نیل به عملکرد شغلی مطلوب و کارایی و بهره وري مؤثر، در جستجوي راه ... بیشتر بخوانید »

پایان نامه بررسي رابطه بين عناصر سازمانی با توسعه سیستم مدیریت دانش

شرح مختصر جهان پس از گذار از انقلاب كشاورزي و انقلاب صنعتی که “زمین، سرمایه و نیروی کار” منبع اصلی آنها بود، شاهد انقلاب اطلاعاتی بوده است که در آن منبع ارزشمند خلق ثروت و درآمد، ” دانش” است. در مدیریت سازمانهای امروزی، دانش به عنوان منبع کلیدی محسوب می شود که باید همانند جریان نقدینگی، منابع انسانی یا مواد ... بیشتر بخوانید »

پایان نامه بررسی تأثیرمدیریت ارتباط با مشتریان، کیفیت خدمات و تصویر برند بر وفاداری مشتریان

شرح مختصر هم اکنون در دنیای تجارت. کمپانیی در با زار رقایت باقی می ماند که قابلیت توجه به نیا زها و خومبیاشده های کمبیاشدومرز را داشته باشد. یکی ا ز پر جاببردترین راه جابهای قابل مبیاشدفاده در کمپانی ها. منیجمنت کامنکیشن با کمبیاشدومرز مبیاشد. در سبستم های مدریت کامنکیشن با کمبیاشدومرز. هدف اصلی ابجاد زیرساخت های سوتیابل و قابل ... بیشتر بخوانید »

پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فناوری اطلاعات با کارآفرینی

شرح مختصر امروزه كه عصر دانايي يا دانش به آن اطلاق مي‌شود، توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات به طور اعم جامعه بشري و به طور خاص جامعه صنعتي و سازمانهاي تجاري، صنعتي را در وضعيتي قرار داده كه براي ادامه حيات خود در فكر ابزارهاي نويني باشند، زيرا حفظ سرمايه مادي عامل مزيت رقابتي نيست. سابقاً هر كس سرمايه بيشتر ... بیشتر بخوانید »

پایان نامه بررسی کارایی سازمان بر مبنای بودجه‌بندی عملیاتی

شرح مختصر نظام بودجه‌ریزي عملیاتی به عنوان یک نظام مدیریتی براي ارتقاي کارایی و اثربخشی مصرف منابع سازمانی مورد توجه جدي دولت‌ها در سطوح ملی و محلی بوده است. در این نظام اعتبارات بودجه‌اي بر مبناي عملکرد واحدهاي سازمانی در راستاي تولید خروجی‌ها (محصولات و خدمات) یا همان اهداف کوتاه‌مدت و یا دستیابی به پیامدها و یا همان اهداف بلندمدت، ... بیشتر بخوانید »

پایان نامه تحلیل عوامل موثر بر ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزشﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻲ

شرح مختصر ورزش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﭘﻴﭽﻴﺪة اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺳﺎلﻫﺎى اﺧﻴﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن و دوﻟﺖﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ (ﺻﻔﺎرى، ١٣٩١). ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ورزشﻫﺎى تفننی و دارای سرگرمی ﺑﻪ روش های مورد ﻗﺒﻮل ﺑﺮاى افزایش ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮدى و بهبود زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ (ﭼﻴﻦ٢، ٢٠١١). دوﻟﺖﻫﺎ در به پیش بردن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى ها برای ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺗﻔﺮﻳﺢ و سرگرمی های ... بیشتر بخوانید »

پایان نامه بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و مهارت های مدیریتی با انجام وظایف مدیریتی

 برای توصیف شخصیت هرکس معمولا به ویژگی های شخصیتی او اشاره میشود؛ به صفاتی ازقبیل باهوش بودن، برونگرایی، پرخاشگری، بی خیالی، بدبینی و نظایرآن. یکی از الگوهای با اهمیت در خصوص شخصیت، الگوی پنج عامل بزرگ شخصیت است.چهارچوب پنج عامل بزرگ شخصیت یک مدل سلسله مراتبی از ویژگی های شخصیتی با پنج عامل کلی است که در انتزاعی ترین سطح ... بیشتر بخوانید »

پایان نامه عوامل اثرگذار بر درک خطر و رضامندی توریست های گروه بندی شده بر مبنای تجربه مشتری

گردشگری به عنوان یکی از صنایع پیش رو در هزاره سوم توانسته است سهم عمده ای را در اقتصاد بین المللی داشته باشد. این صنعت با اختصاص 1/7 درصد از درآمد جهانی یکی از بنیانی ترین فعالیت­های اقتصادی جهان محسوب می­­شود. بر اساس پیش بینی سازمان گردشگری جهانی، تعداد گردشگران در سال 2020 بالغ بر 000/000/600/1 نفر خواهد بود و ... بیشتر بخوانید »

پایان نامه تعیین موقعیت استراتژیک و وضعیت موجود و مطلوب توانمندسازی کارکنان

به طور کلی امروزه حسابداری مدیریت در حال حاضر با چالش­های زیادی از جمله جهانی شدن، تمرکز مشتری و ابزارهای حسابداری مدیریت، تغییرات سریع در فناوری روبرو بوده و انتظار می رود که با تغییرات سریع در محیط کسب و کار سازگار شود. سازمان ها و شرکت ها، حسابداران مدیریت کارآمدی را می خواهند که بازوی اصلی مدیریت شوند و ... بیشتر بخوانید »