بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » رشته مدیریت

رشته مدیریت

پایان نامه بررسی تأثیر مؤلفه های فرهنگ سازمانی بر ارتقاء بهره وری

شرح مختصر: امروزه يكي از بحث انگيزترين مباحث مجامع گوناگون، بالاخص در جوامع به اصطلاح در حال رشد فرهنگ سازماني مي باشد اين واژه مفاهيمي را در بردارد كه تأثيرات عميقي بر زندگي افراد و جوامع گذارده است وازسوي ديگر رابطه مستقيمي با انديشه و عملكرد كاركنان ادارات دارد. فرهنگ هر ملتي مجموعه دستاوردهاي آن ملت است .دستاوردهايي كه افكار ... بیشتر بخوانید »

پایان نامه بررسی اثرات برون سپاری بر اثر بخشی نیروی کار

شرح مختصر: در این تحقیق ما بدنبال بررسی این مساله هستیم که استراتژی برون سپاری بر اثربخشی در حوزه پرسنلی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران تاثیرگذار است؟ آنچه که مشخص و مسلم است هنوز جایگاه و مزایای امر برون‌سپاری برای بسیاری از سازمان‌ها مشخص نگردیده است و برخی از آنها استفاده از برون سپاری را به عنوان فعالیتی ... بیشتر بخوانید »

پایان نامه نقش منابع مالی پایدار بر درآمدهای شهرداری ها

شرح مختصر: شهرنشینی به مفهوم شهر صنعتی و خدمات قدمتی کمتر از 200 سال دارد طی این مدت و بنا به دلایل مختلف از جمله صنعتی شدن، وجود امنیت بیشتر در شهرها و رفاه نسبی زندگی شهری سبب توسعه هرچه بیشتر شهرنشینی و در عین شکل­گیری و افزایش مشکلاتی مانند جمعیت زیاد، مشکلات مسکن، آلودگی و… شده است. در چنین ... بیشتر بخوانید »

پایان نامه نقش سرمایه های روانشناختی در پیش بینی استرس شغلی و سلامت روان کارکنان

شرح مختصر: امروزه فاصله میان جوامع و سازمان­ها از حیث دانایی، نادانی و چالش اصلی میان سازمان­ها، چالش نیروی انسانی دانا و توانا است. نیروی انسانی به عنوان مهم­ترین، گران­ترین و با ارزش­ترین سرمایه منبع سازمانی محسوب می­شود. و تنها عنصر ذی شعوری است که به عنوان هماهنگ کننده سایر عوامل سازمانی، نقش اصلی را در میان کلیه عوامل دارد. ... بیشتر بخوانید »

پایان نامه نقش ارزشيابي عملكرد در كارآيي كاركنان

شرح مختصر: پژوهش[1] به فرایندی اشاره دارد که برای گردآوری و تحلیل داده ها استفاده می شود، تا فهم ما نسبت به موضوع مورد مطالعه افزایش یابد. بنابراین پژوهش را می توان فعالیتی نظام مند و سازمان یافته برای بررسی مسئله ای خاص که مستلزم راه حلی است، تعریف کرد. پس پژوهش،اشاره به مجموعه گامهایی دارد که هدفش یافتن پاسخ ... بیشتر بخوانید »

پایان نامه عوامل موثر بر توانمندسازی نیروهای ستاد گمرک ایران

شرح مختصر: امروزه فاصله میان جوامع و سازمان­ها از حیث دانایی، نادانی و چالش اصلی میان سازمان­ها، چالش نیروی انسانی دانا و توانا است. نیروی انسانی به عنوان مهم­ترین، گران­ترین و با ارزش­ترین سرمایه منبع سازمانی محسوب می­شود. و تنها عنصر ذی شعوری است که به عنوان هماهنگ کننده سایر عوامل سازمانی، نقش اصلی را در میان کلیه عوامل دارد. ... بیشتر بخوانید »

پایان نامه رابطه کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی و رضایت شغلی

شرح مختصر: امروزه در سازمانها توجه به منابع انسانی  از ابعاد مختلف مد نظر قرار گرفته است. آموزش و ارتقاء سطح توانایی ها و مهارت ها، کیفیت زندگی کاری، حفظ انگیزش و اخلاق کاری، رضایت شغلی و موارد مشابه آن  به موضوعات مهم و جاری تبدیل شده است. امروزه در مدیریت معاصر مفهوم کیفیت زندگی کاری  به موضوع اجتماعی عمده ... بیشتر بخوانید »

پایان نامه رابطه سرمایه اجتماعی با اثربخشی خدمات عمومی

شرح مختصر: روﻧﺪ ﭘﺮﺷﺘﺎب ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ و ﭼﻪ در ﺳﻄح ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻋﺪم ﺛﺒﺎت در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺷﺪه و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻛﻨﺎر ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻت، ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﻲ را در ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدي و اﺿﻤﺤﻼل ﻗﺮار داده اﺳﺖ­. در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ... بیشتر بخوانید »

پایان نامه تأثیر یارانه نقدی بر سطح زندگی خانوارهای روستایی

شرح مختصر: شايد بتوان اولين فكر شكل گرفته در خصوص پرداخت يارانه را به دوران صفويه نسبت داد كه در آن و جهت حفظ قدرت خريد مردم از تخفيف مالياتي استفاده گرديد، پس از آن و با حمايت از كشاورزان از طريق اعطاء رايگان نهاده­هاي كشاورزي يارانه وارد بخش توليد گرديد. در سالهاي بعد و مشخصا در دهه 1320 با ... بیشتر بخوانید »

پایان نامه تاثیر مدیریت تفاوت های فردی و برنامه ریزی راهبردی بر درگیری شغلی کارکنان

شرح مختصر: در دهه اخیر مفهوم و مدیریت درگیری شغلی مورد توجه بسیاری از متخصصان حوزه روان شناسی صنعتی، سازمانی و مدیریت بوده است. درگیری شغلی، بعنوان یک نگرش، متغییر مهمی است که به افزایش اثر بخشی سازمان کمک میکند. فرض رایج این است که درگیری شغلی بالا یک ویژگی ذاتاً مطلوب کارکنان است. در واقع افراد دارای درگیری شغلی ... بیشتر بخوانید »