بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه

پایان نامه

پایان نامه بررسی ایمنی راههای اصلی از منظر عملیات اجرایی و میزان تلفات جاده ای

شرح مختصر اﻣـﺮوزه ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ از ﻗﺒﯿﻞ آلودگی های زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی، اﻓﺰاﯾﺶ‌ ﺧﺴـﺎرتﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳـﻮاﻧﺢ و ﺗﺼﺎدﻓﺎت، ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻈﺎرت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮوﻧﺸـﻬﺮی، اﻓـﺰاﯾﺶ زﻣﺎﻧﻬﺎی ﺗﻠﻒ ﺷﺪه و روﻧﺪ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﺎﻋﺎت اوج درﮐـﻼن ﺷـﻬﺮﻫﺎی دﻧـﯿﺎ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻣﺸـﮑﻞ ﺟﺪی ... بیشتر بخوانید »

پایان نامه پیش بینی امید به زندگی و ادراک درد بر اساس سبک های دلبستگی و طرح واره های ناسازگار اولیه در بیماران آرتریت روماتوئید

شرح مختصر بیماری‌های مزمن از جمله مشکلات شایع بهداشتی در سراسر جهان به شمار می‌آیند که عادات و رفتارهای بهداشتی افراد به طور چشمگیری بر میزان ابتلا و شدت آن‌ها تاثیر دارند (نیوبی[1]، 1996). بیماری استخوان و مفاصل از جمله بیماری‌های شایع می‌باشند، به گونه‌ای که در یک اقدام بین المللی، دهه 2000 تا 2010 به عنوان دهه بیماری‌های استخوان ... بیشتر بخوانید »

پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر اثربخشی سازمانی و تاثیر آن بر کارایی کارکنان

شرح مختصر در عرصه مديريت سازمانها، سبكهاي مختلفي وجود دارد. كه سازمان هاي مختلف از آن بهره ميگيرند. به كارگيري هر يك از سبكهاي مديريتي، مستلزم روش ها، ابزار و ساختار خاص خود ميباشد. موفقيت يا عدم موفّقيت هر يك از سبكهاي مديريت، به ماهيت فعاليت سازمان ها و نيز به شرايطي از جمله درجه بلوغ عاطفي و كارايي شغلي ... بیشتر بخوانید »

پایان نامه مقایسه ادراک شایستگی، قلدری و رفتار اجتماعی کودکان دارای والد معتاد و کودکان دارای والد غیر معتاد

شرح مختصر    اعتیاد عبارت است از وصفی که در اثر تکرار استفاده از ماده یا موادی طبیعی یا مصنوعی ایجاد می شود ،که دراین حال فرد وابستگی جسمی وروانی به آن مواد پیدا می کند وپس از گذشت زمان قطع این وابستگی دشوار است ،براساس این مفهوم وابستگی به مواد یا سوءمصرف داروی را جانشین واژه اعتیاد کرد که ... بیشتر بخوانید »

پایان نامه تحلیل الگوی توسعه کالبدی شهری با تاکید بر رویکرد رشد هوشمند شهری

شرح مختصر یکی از پدیده های رایج شهری در کشورهای در حال توسعه، افزایش چشمگیر جمعیت و به تبع آن گسترش شتابان شهرها می باشد، که بدلیل عدم وجود سیاست گذاری های کارآمد و هم چنین دگرگونی بنیان اقتصادی شهر، فراهم شدن بورس بازی زمین و سیاست های سهل انگارانه شهرسازی و تصمیم گیری ناگهانی برای توسعه شهری، پیامدهای ناگوار ... بیشتر بخوانید »

پایان نامه بررسی اثر مدیریت دانش بر توانایی عملکرد کارکنان با لحاظ نمودن نقش میانجی اعتماد سازمانی

شرح مختصر تقریبا تمامی صاحب نظران، منابع انسانی را در هر سازمان به عنوان اساسی ترین عامل قلمداد کرده اند. بنابرابن منابع انسانی نقش محوري در تحول سازمان دارد و تحولات عظیم سازمانی از توانمندي هاي نامحدود فکري این عامل سرچشمه می گیرد.  هر سازمانی براي نیل به عملکرد شغلی مطلوب و کارایی و بهره وري مؤثر، در جستجوي راه ... بیشتر بخوانید »

پایان نامه بررسي رابطه بين عناصر سازمانی با توسعه سیستم مدیریت دانش

شرح مختصر جهان پس از گذار از انقلاب كشاورزي و انقلاب صنعتی که “زمین، سرمایه و نیروی کار” منبع اصلی آنها بود، شاهد انقلاب اطلاعاتی بوده است که در آن منبع ارزشمند خلق ثروت و درآمد، ” دانش” است. در مدیریت سازمانهای امروزی، دانش به عنوان منبع کلیدی محسوب می شود که باید همانند جریان نقدینگی، منابع انسانی یا مواد ... بیشتر بخوانید »

پایان نامه تاثیر آموزش حافظه سرگذشتی بر پریشانی هیجانی،اضطراب و افسردگی

شرح مختصر سلامت روانی زندانیان و ارائه خدمات مطلوب به آن ها توجه فراوانی را از سوی متخصصان به خود جلب کرده است و تحقیقات فراوانی در این زمینه صورت گرفته است. بیش از 8/9 میلیون نفر در سراسر دنیا و 158351 نفر در ایران در زندان به سر می برند که بررسی وضعیت سلامت روانی آن ها از اهمیت ... بیشتر بخوانید »

پایان نامه ساماندهی مکانی-فضایی مراکز درمانی با استفاده از GIS

شرح مختصر در سالهای گذشته جهان با یک انقلاب شهری مواجه شده است. در سال 1800 میلادی شهر ها جزیره کوچکی در پهنه اقیانوس وسیع روستا ها بوده اند به این معنا که بیشتر جمعیت جهان در روستا ها به سر می بردند و از هر 100 نفر 3 نفر در شهر زندگی می کردند. در سال 2009 میلادی تقریبا ... بیشتر بخوانید »

پایان نامه تاثیر عوامل اقتصادی مؤثر بر خودکشی های موفق ارجاعی به پزشکی قانونی

شرح مختصر     سابقه وجود رفتار ناهنجار خودکشی، به اندازه سابقه وجود انسان بر روی کره خاکی است و به دلیل منافاتی که این پدیده با اصل حیات انسان دارد، از دیرباز در تمام جوامع و فرهنگ‌ها، امری نکوهیده و زشت تلقی شده است، اما در هیچ دوره و زمانی به اندازه عصر کنونی، آمار خودکشی افزایش نیافته است و ... بیشتر بخوانید »